TAVOSZ

Panaszkezelés

Díjmentes - pártatlan – független pénzügyi fogyasztóvédelmi tanácsadás, tájékoztatás

Panaszkezelés

Amennyiben pénzügyi szolgáltatással kapcsolatban panasza van, segítünk a pénzügyi intézménnyel való kapcsolatfelvételben (panaszlevél, méltányossági kérelem elkészítése), továbbá posta készen elkészítjük a Pénzügyi Békéltető Testület, valamint az MNB fogyasztóvédelmi eljárása megindításához szükséges beadványt.

Az alábbi ábra szemlélteti a panaszkezelés folyamatát:

Forrás: Magyar Nemzeti Bank

A panaszkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a Pénzügyi Navigátor Pénzügyi panasz című füzetben található.

Az irodánkhoz beérkezett leggyakoribb pénzügyi témájú panaszok, megkeresések

Biztosítási panaszok

• a kártérítés jogalapjának vitatása, melyben a gépjármű- felelősségbiztosítás és lakásbiztosításhoz kötődő panaszok száma a legnagyobb;

• életbiztosítások – kiemelten a befektetésekkel, nyugdíjalappal kombinált életbiztosítások - költsége, illetve annak mértékével kapcsolatos félretájékoztatás, vagy tájékoztatás hiánya. Gyakori a valótlan információk közlése, amivel a fogyasztókat megtéveszti a biztosító;,

• az ügyvitellel kapcsolatos panaszok, amelyek általában a pénzügyi szolgáltató panaszkezelésre vonatkoznak.

Banki panaszok

• a lakáshitelekkel, gépjárműhitel-közvetítéssel kapcsolatban,

• az ügynöki tevékenység esetén a tájékoztatási kötelezettség elmaradása miatt,

• az ügyviteli, ügyintézési hiányosságok esetén (egyre gyakoribb a folyószámla-vezetéssel kapcsolatos problémák)

Tőkepiaci panaszok

Esetleírás, tájékoztatás hiánya

A panaszos szerette volna a megtakarított pénzét tőkevédett betétként befektetni, ezért egy üzletkötőtől kért tanácsot, aki több bank termékét is bemutatta. Ezt követően a fogyasztó nagyságrendileg négymillió forintos befektetést kötött, amihez az üzletkötő ingyenes életbiztosítást is ajánlott. A fogyasztónak az évfordulókor kapott banki elszámolásból derült ki, hogy az alkusz nem betétként helyezte el a tőkéjét, hanem egy életbiztosítást kötött vele, amihez tartozott befektetési portfólió. A panaszosnak az tűnt fel, hogy egy nagyobb összeget vontak le a tőkéből különböző adminisztrációs költség címén. Mivel az ügyfél levelezésiből egyértelműen kiderült, hogy a szándéka nem az életbiztosítás megkötése volt, hanem kamatozó betétbe kívánta a tőkét befektetni, a pénzügyi szolgáltatóval való egyeztetést követően az ügyfél visszakapta a négymillió forint tőkét.© 2018. Minden jog fenntartva

Egy TAVOSZ oldal