Családi Otthonteremtési kedvezmény (CSOK) elszámolása

Az elmúlt hetekben több kérdés érkezett tanácsadó irodánkhoz a CSOK és a lakásvásárláshoz igénybe vett hitel elszámolásával kapcsolatban. Használt lakás vásárlásnál adásvételi szerződéssel igazoljuk a vásárlás tényét, de mi a teendő új építésű lakás vásárlásakor, vagy felújításnál?

Új lakás vásárlására, lakásépítésre, lakásbővítésre igénybe vett családi otthonteremtési kedvezménynél a támogatást folyósító hitelintézethez kell a számlákat benyújtani, és a számlának minden esetben a támogatást igénylő nevére kell szólnia.

A számlákat csak akkor fogadhatja el a bank, ha a számla kiállítója az állami adóhatóság (NAV) honlapján közzétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel azon időpontban, amikor a számlát a bankhoz benyújtották. Ezt követően a bank a helyszíni szemle alkalmával azt is ellenőrizi, hogy a számlában foglalt gazdasági esemény valós-e.

Az adatbázis, ahol a regisztrált építőipari vállalkozások listája megtalálható: https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/feszekrako_program

Amennyiben a kivitelező vagy az új lakás esetén az eladó nem szerepel a NAV honlapján, az érintett számlát az építtetőnek kell bemutatnia az adóhatáságnak, aki igazolást állít ki annak megfelelőségéről, azaz, hogy a számla kiállítója és a tartalma megfelel az előírásoknak.

A bank a benyújtott számlákat záradékkal látja el, mely tartalmazza a benyújtás időpontját és annak elfogását, a folyósított összeg nagyságát.

Amennyiben a hitelintézet szerint a számla valódisága vagy a számlában szereplő gazdasági esemény megtörténte kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

A támogatás igénybe vevője a költségek igazolásaként bemutatott számlákat köteles 5 évig megőrizni. Az 5 évet az adásvételi szerződés megkötése, illetve a használatbavételi engedély kiadása, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása évének utolsó napjától (bővítés esetén utolsó napjától) kell számítani.

A folyósítás a számla elfogadását követően történik. Abban az esetben, ha más hitel mellett lakástakarékpénztári megtakarítást, lakástakarék kölcsönt is felveszünk ugyanarra a lakáscélra, akkor először a folyósítása és záradékolása, ezt követően a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása és záradékolása történik. Amennyiben a lakástakarék kölcsönt más pénzintézet folyósítja, mint a hitelt, a a pénzintézetek kötelesek együttműködni, és ugyanarra a lakáscélra már benyújtott számlát elfogadni. Nem utasíthatja el a CSOK-ot nyújtó pénzintézet a számlát azzal, hogy azt már egyszer állami támogatáshoz felhasználták.


© 2018. Minden jog fenntartva

Egy TAVOSZ oldal